กฎของเกย์-ลูสแซก

กฎของเกย์-ลูสแซก

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของแก๊สที่ทำปฏิกิริยากัน  และแก๊สที่เกิดจากปฏิกิริยา
ได้ผลการทดลองดังนี้

การทดลองที่ 

ผลการวัดปริมาตรของแก๊สที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน

1

  H2  2  cm3  +  O2  1  cm3  —>  H2O   2  cm3

H2  1  cm3  +  Cl2  1  cm3 —>  HCl   2  cm3

N2  1  cm3  +  O2  1  cm3  —>  NO   2  cm3

 4  

   N2  1  cm3  +  H2  3  cm3  —>  NH3   2  cm3  

         ปริมาตรรวมของแก๊สที่ใช้ก่อนทำปฏิกิริยา  และปริมาตรของแก๊สที่ได้จากปฏิกิริยาจะเท่ากัน
หรือไม่เท่ากันก็ได้  ขึ้นอยู่กับสมการของปฏิกิริยานั้น ๆ
H2(g)     +   Cl2(g)       —>       2HCl(g)
ปริมาตร  10  cm3   +  10  cm3       =        20  cm3
แสดงว่าปริมาตรของแก๊สที่ใช้ก่อนและหลังเกิดจากปฏิกิริยาเท่ากัน

N2(g)     +    3H2(g)     —>        2NH3(g)
ปริมาตร  10  cm3   +   30  cm3              20  cm3
แสดงว่าปริมาตรของแก๊สที่ใช้ก่อนและหลังเกิดจากปฏิกิริยาไม่เท่ากัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s