ปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมี

ปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมี

–  การศึกษาปฏิกิริยาเคมีของสารที่มีสถานะเป็นของแข็งและของเหลวนั้น  ส่วนมากจะต้องเกี่ยวข้องกับมวลของสารนั้น ๆ สำหรับในกรณีของแก๊สซึ่งมีมวลน้อยมาก  เราจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของปริมาตรมากกว่ามวล

– การวัดปริมาตรของแก๊ส จำเป็นต้องรายงานด้วยว่าวัดที่อุณหภูมิ และความดันเท่าใด  ทั้งนี้เพราะว่าปริมาตรของแก๊สเปลี่ยนแปลงได้ง่ายตามอุณหภูมิและความดัน

– ในปฏิกิริยาเคมีของแก๊สนั้นผลรวมของปริมาตรก่อนและหลังปฏิกิริยาจะเท่ากันหรือไม่ เท่ากันก็ได้ 

        การศึกษาหาอัตราส่วนโดยปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมี อาจทำได้โดยให้แก๊สของชนิดทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดเป็นแก๊สชนิดใหม่หรือแยกสลายแก๊สให้ได้เป็นแก๊สองค์ประกอบ เช่น

การศึกษาอัตราส่วนโดยปริมาตรของแก๊สไฮโดรเจนกับแก๊สออกซิเจนในโมเลกุลของน้ำ อาจทำได้โดยการแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งจะได้แก๊สไฮโดรเจนกับแก๊สออกซิเจนในอัตราส่วน    2  :  1  โดยปริมาตร หรืออาจใช้แก๊สไฮโดรเจน 2  ปริมาตรทำปฏิกิริยาโดยตรงกับแก๊สออกซิเจน 1 ปริมาตรปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและได้น้ำเป็นองค์ประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s